Lejevilkår

Udlejer er:
Adventistspejderne i Danmark
Concordiavej 16
2850 Nærum

Kontaktperson:
Mads Kivikoski
Telefon: 45 58 77 88

Afbestilling
Hytten kan afbestilles uden omkostninger op til 14 dage efter reserveringsdato. Overskrides denne dato medfører det fuld betalingspligt af lejegebyr.

Når I ankommer

Nøgle
Nøglen til hytten findes i en nøgleboks ved siden af vandvarmeren i baderummet i bygningen Ratata.

Strøm
Når I ankommer skal der tændes for strøm til hytten. Dette gøres bag hoveddøren i Finderuphytten.

Toiletter
Toiletterne er udendørs. Det betyder at fugle og andre dyr har adgang til dem. Somme tider oplever vi at fuglene finder deres eget spejlbillede og går til angreb. Toiletter, håndvaske og spejle ER blevet gjord rene siden sidste lejer, til trods for at det ikke nødvendigvis ser sådan ud.

Praktisk

Hytter
Nøgler til de små hytter findes på knagerækker i Finderuphytten.

Brænde
I må meget gerne fyre med brænde i Finderuphytten. Brændet findes bag toilet- og badbygningen Ratata. Dette brænde må dog IKKE bruges i bålhytten.

Brænde til bålpladsen ligger ved siden af rafteskuret. Det er lejers ansvar at medbringe værktøj til at save og hugge brænde.

Traktor
Traktoren og andet materiel på området er IKKE legetøj og indgår ikke i lejen af stedet. Det er ikke tilladt at lege på og ved traktoren.

Rengøring
Efter endt lejemål skal hytterne rengøres:

  • Gulvet støvsuges.
  • Opvasken skal tages.
  • Bordene aftørres med fugtig klud.
  • Stolene stilles op på bordene med sædet nedad.
  • Evt. aske i brændeovnen smides ud i skoven bag Finderuphytten.
  • Affaldspande og poser tømmes.
  • Udendørs skraldespand tømmes og smides i containeren ved lejrens indgang.
  • Toiletter og håndvaske rengøres.
  • Området efterlades som da I ankom – skrald fjernes, bålhytten efterlades i opryttet og fejet tilstand.