Finderuplejren

Finderuplejren er en skønt beliggende lejrplads sydøst for Viborg. Grunden er på knap 7 tnd. land. Området er vekslende med både granskov, lyng og hede, stor boldbane og lejrplads.